Yhdistykset

Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen Leader-rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Linnaseudun kehittämisstrategian tavoitteita.

Rahoituskauden 2023–2027 yleishyödyllisen kehittämis- tai investointihankkeiden rahoitustiedot julkaistaan tällä sivulla niiden auettua.