Tiimit

Kylätiimi

Linnaseudun kylätiimi on v. 2001 perustettu työryhmä, joka toimii Linnaseutu ry:n hallituksen alaisena jaostona kylätoiminnan saralla. Kylätiimin tehtäviin kuuluu yhdistyksen omaa paikallistoimintaa tukevana työryhmänä toimiminen sekä yleisesti alueen kylä-, asukas- ja kotiseututoiminnan ajankohtaiset asiat. Kylätiimi valitaan vuosittain ja kootaan aktiivisista, toimintaan sitoutuneista seudun kylätoimijoista.

Kotiseututiimi

Linnaseudun kotiseututiimi on vuonna 2010 toimintansa aloittanut työryhmä kotiseututyön saralla. Kotiseututiimiin kuuluvat automaattisesti kaikki seudun 10 kotiseutuyhdistystä, joiden keskinäisiin tapaamisiin osallistuu noin 1-3 kunkin yhdistyksen toimijaa.