Yhdistys

Linnaseutu ry on yksi Suomen 54:stä Leader-toimintaryhmästä.

Yhdistys rahoittaa toimialueensa Hattulan ja Janakkalan kuntien ja Hämeenlinnan kaupungin (lukuunottamatta keskusta-alueita) maaseudun yhdistysten ja yritysten toimintaa hankevaroin. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)).

Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seudun eri toimijoiden keskinäistä verkottumista Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys toimii palveluiden ja työllisyyden edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdistys toteuttaa toimialueellaan paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa ”Paikallista aikaa” EU:n ohjelmakaudella 2014-2020. Yhdistys toimii myös seudullisena kehittäjänä ja toteuttaa omia hankkeita tavoitteisiin pääsemiseksi.