Hanketuet

Yleishyödylliset hankkeet

Yleishyödyllisen hankkeen tulee hyödyttää koko yhteisöä, ei ainoastaan ketään yksittäistä ihmistä, pientä porukkaa tai yritystä.  Rahoitus ei ole toimintatukea, eli yhdistysten perustoiminnan tukemiseen rahoitusta ei voida myöntää.

Kehittämishanke
Tuki alkaen 6.250 €, tukea jopa 90 %
– esim. yhdistysten toiminnan kehittäminen, ympäristöön liittyvien suunnitelmien laatiminen, kylä- ja historiakirjojen kirjoittaminen

Investointihanke
Tuki alkaen 6.250 €, tukea jopa 70 %
– esim. kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen rakentaminen tai remontointi, laite- ja kalustehankinnat, maisemanhoito