Vilkkilän Kyläyhdistykselle rahoitusta seurantalon vesikattoremonttiin

20.7.2022

Lammilainen Vilkkilän kyläyhdistys on perustettu vuonna 1920 nimellä Vilkkilän nuorisoseura. Nimi vaihtui nykyiseen muotoonsa vuonna 2014. Hirsirunkoinen seurantalo on siirretty...

Laserilla Oy:lle investointitukea Linnaseudulta!

14.7.2022

Laserilla toimii lasermerkkauksen alalla. Yrityksen pääliiketoimintaa ovat sairaalan kirurgisten instrumenttien ja muun instrumentaation sekä Fiskars Groupin liikelahjojen merkkaus. Linnaseutu on...

Uima-allasosasto kuntoon Leaderin avulla!

11.7.2022

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton Vähäjärven lomakodin uima-allasosastoa ollaan remontoimassa yhteisölliseen käyttöön. Vähäjärven lomakoti haluaa toimia lähiasukkaiden ajanviettopaikkana ja olohuoneena. Korjaushankkeen...

Kumppanuuden Hattulalle tukea Linnaseudulta

5.7.2022

Hattulan kunnan Kumppanuuden Hattula -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. Väestön ikääntyessä ja ihmisten sitoutumisen tavan...

Leader-rahoitusta lasten ja nuorten pyöräilyn tukemiseen

1.7.2022

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys on saanut Pyörillä Päästään –hankkeeseen Leader-rahoitusta. Hanke toimii Hämeenlinnan pitäjissä sekä Hattulan ja Janakkalan kyläalueilla. Hankkeen kohderyhmänä...

Strategialuonnos ohjelmakaudelle 2023–2027 on julkaistu!

16.6.2022

Linnaseudun strategialuonnos Katse tulevaan – Strategia Hämeenlinnan seudulle 2023–2027 on julkaistu! Tällä strategialla kehitetään Leader-ryhmä Linnaseudun toiminta-aluetta Hämeenlinnan seutukunnassa vuosina...

Vanajavesikeskuksen Vesireppu tutuksi-hankkeelle rahoitusta Linnaseudulta

14.6.2022

Vanajavesikeskus on alueellinen toimija, joka tähtää Vanajaveden valuma-alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseen.  Alueen...

Yhdistysten pienet investoinnit -teemahankkeessa 23 toteuttajaa!

13.6.2022

Yhdistysten pienet investoinnit -teemahankkeen avulla Linnaseutu on rahoittanut erityisesti pienten toimijoiden hankkeita. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä pienille yhdistyksille ja...

Tervaskannon Erä r.y. on saanut Leader-tukea ampumaradan kunnostukseen

17.5.2022

Ampumaratojen vähentyessä on katsottu tarpeelliseksi ylläpitää ja kehittää Jahkolan monipuolista ampumarataa. Hankkeella varmistetaan mm. metsästäjien ampumataidon ylläpito sekä muiden alan...