Alastalon Kulttuuri- ja Monitaidetila ry:lle tukea tilamuseon näyttelyn rakentamiseen

Alastalon Kulttuuri- ja Monitaidetila ry toimii taide- ja kulttuurialustana erilaisille musiikki- ja monitaidetapahtumille. Alastalo on Hauhon Sappeen kylässä sijaitseva vanha maatila, joka on aikanaan toiminut mm. maatalouskoulun harjoittelutilana. Hankkeessa on tarkoitus koota tilan vanhasta käyttöesineistöstä ja valokuvista näyttely, joka kertoo tilan historiasta ja toiminnasta sekä menneestä arkielämästä. Museotiloina toimivat kaksi Alastalon vanhaa aittaa. Hanke elävöittää alueen kulttuuritarjontaa ja museon myötä yleisöllä on mahdollisuus tutustua palaseen Sappeen kylän historiaa.
 
Onnea Alastaloon ja koko Sappeen kylään!

Linnaseutu tukee puusepänliikkeen investointeja

Massiivipuutuotteisiin erikoistunut tuuloslainen perheyritys Puusepänliike Hannes Oy on saanut vannesahan, pyörösahan ja reunanauhahiomakoneen hankintaan tukea Linnaseudulta. Hankintojen avulla yritys tehostaa ja digitalisoi tuotantoaan. Investoinnit myös parantavat yrityksen kilpailukykyä suhteessa asiakkaisiin sekä työntekijämarkkinoihin.
 
Yrityksen päätuotteita ovat perinneikkunat ja -ovet, Onni Design -tuoteperhe sekä erikoispuusepäntöitä vaativat projektit, esim. kirkot ja muut isommat tilakokonaisuudet. Lue lisää yrityksen nettisivuilta: https://www.puusepanliikehannes.fi/
 
Onnea Puusepänliike Hannes Oy!

Maaseudun ystävät ry:n Mallasriihi-projektille Leader-rahoitus

Lammilainen Maaseudun ystävät ry on perustettu edistämään maaseudun kulttuuriperinteiden monimuotoisuuden säilymistä. Yhdistyksellä on yli 50 vuoden kokemus sahdin teosta, sahtikulttuurin edistämisestä ja yritystoiminnasta.

Linnaseudun rahoittamassa Mallasriihi-projektissa siirretään vanha riihi Lammin Liesossa ja varustetaan se viljan lattiamallastukseen ja kuivaukseen sopivaksi. Tämä taito on kadonnut Suomesta ja se on erittäin harvinaista myös maailmalla. Lisäksi hankkeeseen liittyy maltaan kuivaus savun avulla myös vanhalla lattiakuivausmenetelmällä. Kyseessä on koe- ja näytösluontaiseen toimintaan tarkoitettu hanke, jolla elvytetään kadonneita mallastustaitoja. Riihen runko saadaan lahjoituksena Lammin Sahti Oy:ltä. Lieson kyläläiset osallistuvat riihen siirtoon ja hankekokeiluun merkittävin talkoomäärin.

Hieno uutinen sahdista ja oluesta kiinnostuneille alan harrastajille ja ammattilaisille sekä paikallisille asukkaille!

Vilkkilän Kyläyhdistykselle rahoitusta seurantalon vesikattoremonttiin

Lammilainen Vilkkilän kyläyhdistys on perustettu vuonna 1920 nimellä Vilkkilän nuorisoseura. Nimi vaihtui nykyiseen muotoonsa vuonna 2014.

Hirsirunkoinen seurantalo on siirretty nykyiselle paikalleen kahdessa osassa. Nyt rahoitettavan kattoremonttihankkeen on tarkoitus pidentää seurantalon käyttöikää ja turvata talon rakenteita. Talon kunnostus parantaa kylän yhteisöllisyyttä entisestään. Talo on yhdistyksen aktiivisessa käytössä erilaisissa tapahtumissa kuten esimerkiksi Vilkkilän kissanpäivät -laskiaisriehassa, Vilkkilän avoimet puutarhat ja Vilkkilän maalaistori -tapahtumissa. Lisäksi seurantalolla järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. kauneimmat joululaulut, kinkerit ja ympäristötalkoot.

Yhteisölliset tilat ovat Linnaseudun toimialueen tärkeitä kohtaamispaikkoja. Toivotamme onnea talon kattoremonttiin!

Laserilla Oy:lle investointitukea Linnaseudulta!

Laserilla toimii lasermerkkauksen alalla. Yrityksen pääliiketoimintaa ovat sairaalan kirurgisten instrumenttien ja muun instrumentaation sekä Fiskars Groupin liikelahjojen merkkaus. Linnaseutu on puoltanut Laserillan kahta investointitukihakemusta. Toisessa on kyseessä turvallisen tavarankäsittelyn varmistaminen, johon kuuluu Avant-pienkuormaajan hankinta, lastauskatoksen rakentaminen ja ilmalämpöpumpun hankinta tuotantotilaan. Toimenpiteet parantavat yrityksen työturvallisuutta ja työskentelyolosuhteita samalla alentaen kuljetuskustannuksia.

Toisessa hakemuksessa toimintaryhmä hyväksyi rahoitettavaksi kannettavan lasermerkkauskaluston hankinnan. Laserilla on kehittänyt uuden instrumenttien tunnistamistarran minkä testit ovat olleet onnistuneita. Uudella laitteistolla pystytään tekemään asiakaskohtaisesti tunnistamistarrat kunkin instrumentin mukaisesti leikkauskoreittain tarvittaessa asiakkaan toimitiloissa. Uusi merkkauskalusto on kustannustehokkaampi pienen kokonsa ansiosta ja merkkaustyötä voidaan tehdä esimerkiksi sairaalan muun välinehuollon päivittäistoimintaa häiritsemättä.

Yrityksellä tai yhdistyksellä voi olla yhtä aikaa vireillä useampikin Leader-hakemus. Leader-ryhmän hallitus tekee jokaiselle hakemukselle ns. tarveharkinnan, eli pohtii, onko hakemus rahoittamisen arvoinen vai ei. Leader-ryhmän puollettua hakemukselle rahoitusta, tekee ELY-keskus hakemukselle laillisuustarkastuksen ja lopuksi viranomaispäätöksen.

Tutustu Laserillaan: https://laserilla.fi/

Uima-allasosasto kuntoon Leaderin avulla!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton Vähäjärven lomakodin uima-allasosastoa ollaan remontoimassa yhteisölliseen käyttöön. Vähäjärven lomakoti haluaa toimia lähiasukkaiden ajanviettopaikkana ja olohuoneena. Korjaushankkeen myötä Lautsian ja sen lähiympäristön kyläläiset saavat käyttöönsä uimahallin. Hanke parantaa paikallisten asukkaiden, niin nuorten kuin vanhojenkin, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Yhdessä kahvila- ja ravintolapalveluiden kanssa paranevien palveluiden toivotaan houkuttelevat kylälle uusia asukkaita ja lomalaisia, mikä parantaa kylän ja muiden lähikylien yritystoiminnan kannattavuutta.

Alvettulan seutu kuuluu Hämeen kylien Uusia asumisratkaisuja kyliin -hankkeeseen. Lomakodin yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa on tiivistynyt mm. kylätalkoiden ja Hauhon kesäteatterin myötä.

Onnea ja yhteistyötä Lautsiaan!

Kumppanuuden Hattulalle tukea Linnaseudulta

Hattulan kunnan Kumppanuuden Hattula -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. Väestön ikääntyessä ja ihmisten sitoutumisen tavan muuttuessa yhdistyskentän haasteet kasvavat. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisua kehittämällä yhdistysten toimintaa suunnitelmallisemmaksi, uudistamalla sitä ja edistämällä yhteistyötä sekä yhdistysten kesken että kunnan kanssa. Kehittämistyössä huomioidaan myös poikkeusolojen tarpeisiin varautuminen ja naapuriverkostot. Osana hanketta mm. aktivoidaan yhdistyksiä luomaan yhdistysstrategioita ja kyläsuunnitelmia. Tavoitteena on myös koota yhdistysten resurssipörssi.

Hienoa, että Hattulan kunta toimii hankkeessa yhdistysten yhdistäjänä ja sparraajana!

Hanke jatkaa osin Hattula yhdessä -hankkeen työtä yhdistysten parissa.

Leader-rahoitusta lasten ja nuorten pyöräilyn tukemiseen

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys on saanut Pyörillä Päästään –hankkeeseen Leader-rahoitusta. Hanke toimii Hämeenlinnan pitäjissä sekä Hattulan ja Janakkalan kyläalueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7–13-vuotiaat.

Kaikenikäisten koululaisten arjessa ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hanke kannustaa pyöräilemään ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi hanke järjestää pyöräily- ja liikenneaiheisia tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä alueen toimijoiden ja koulujen kanssa.

Onnea Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys, hieno hanke!

Strategialuonnos ohjelmakaudelle 2023–2027 on julkaistu!

Linnaseudun strategialuonnos Katse tulevaan – Strategia Hämeenlinnan seudulle 2023–2027 on julkaistu!

Tällä strategialla kehitetään Leader-ryhmä Linnaseudun toiminta-aluetta Hämeenlinnan seutukunnassa vuosina 2023–2027. Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, kiitos kaikille yhteistyökumppaneille.

Pääset tutustumaan luonnokseen tästä.

Lisätietoja strategiasta:

toiminnanjohtaja
Jussi Pakari
puh. 041 4688 300
toimisto@linnaseutu.fi

Vanajavesikeskuksen Vesireppu tutuksi-hankkeelle rahoitusta Linnaseudulta

Vanajavesikeskus on alueellinen toimija, joka tähtää Vanajaveden valuma-alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseen.  Alueen vesienhoidon tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan lähialueen vedet ja niiden elämää. Tätä kautta he myös oivaltavat vesien hoidon ja suojelutarpeen.
Hanke tarjoaa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-Meriwikiin. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään hankkeen opetustuokioissa. Tämä hieno hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle.
Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
Tutustu hankkeeseen: https://www.vanajavesi.fi/yhteistyohankkeet/