Eurooppapäivän viettoa Hämeenlinnassa 9.5.2022

Europe Direct Häme ja Pirkanmaa, Hämeen Eurooppanuoret ja Eurooppalaisen Suomen Hämeen alueyhdistys viettävät Eurooppapäivää Kaurialan lukion aulassa kello 8–12. Erottajakatu 5, 13130 Hämeenlinna.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on tavattavissa pisteellä kello 8.30–9.30.

Tervetuloa keskustelemaan Euroopan unionista sekä tutustumaan Europe Direct -tietopisteen, Hämeen Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Suomen toimintaan. Osallistu samalla arvontaan, jossa voit voittaa Wanaja Festival -lippuja! Tarjoamme myös kahvia ja pientä aamupalaa.

Eurooppapäivän päätapahtumaa vietetään 9.5. keskustakirjasto Oodissa ja verkossa: www.eurooppapaiva.fi

Tutustu: EUROPE DIRECT Häme & Pirkanmaa
Hämeessä ja Pirkanmaalla toimiva EUROPE DIRECT kuuluu Suomen EUROPE DIRECT -verkostoon, joka puolestaan on osa Euroopan laajuista keskusten verkostoa. Keskusten tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta EU:n päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan keskusteluun EU:n tulevaisuudesta. Verkostoa hallinnoi Euroopan komissio.

Leader-rahaa Kanta-Hämeen sopimuspalokuntalaisten ajokorttiluokan korottamiseen

C-luokan ajokortin omaavien sopimuspalokuntalaisten määrä on valtakunnallisesti laskussa. Riittävän päivystysvalmiuden tuottamiseen tarvitaan siis lisää kuorma-autokortin omaavia sopimuspalokuntalaisia. Hankkeen avulla parannetaan konkreettisesti hämäläisten sopimuspalokuntien toimintavarmuutta ajokorttiluokan korottamisen kautta.

Kanta-Hämeen alueella on 22 (Linnaseutu 9, Emo 4 ja LounaPlussa 9) yhdistyspohjaista sopimuspalokuntaa joista 19 on mukana hankkeessa. Hankkeen hakijana toimii Tuuloksen Kirkonseudun VPK ry. Hankkeen valmistelu on tehty yhteistyössä Suomen sopimuspalokuntien liiton Kanta-Hämeen alueosaston puheenjohtajien ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Hankkeessa aktiivisesti mukana ovat olleet myös Kanta-Hämeessä toimivat Leader-ryhmät Emo ja LounaPlussa.

Leader-rahoitusta Lammin liikenneympyrän taideteoksen toteutukseen

Lammilla Vääksyntien ja Mommilantien risteyksessä olevan liikenneympyrän kunnossapidon vastuuongelmat ovat olleet lammilaisten murheena jo vuosia. Nyt asiaan on saatu muutos. Hämeenlinnan kaupunki kunnostaa ympyrän pohjan, ja Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys Lykky ry on ottanut asiakseen koko Lammin keskustan ilmettä kohentavan taideteoksen toteuttamisen.

Taideteoksen suunnittelee paikallinen taiteilija ja hankinta tehdään yhteistyössä useiden lammilaisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnostettu, siisti ja taiteellisesti kaunis liikenneympyrä tulee ilmentämään koko keskustan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Teoksen suunnittelun lähtökohtana on paikallisuus, “Lammin mahti, pellava ja sahti.”

Jäämme innolla odottamaan, millainen taideteos tulee olemaan. Onnea hankkeeseen koko Lammin pitäjä!

Mukana hankkeessa ovat Lammin Lykyn lisäksi mm. Lammin Sahti, Lammin Betoni, Lammin Ikkunat ja Ovet, Lapamixer

Tutustu kotiseutuhenkisen kulttuuriyhdistyksen toimintaan: https://www.lamminlykky.fi/

Hauhon Metsästysseuralle Leader-rahaa lahtivajan rakentamiseen

Vuonna 1928 perustetun Hauhon metsästysseuran toiminta ylläpitää ja kehittää Hauhon alueen metsästystoimintaa. Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on saattaa seuran lahtivaja 2020-luvulle siten, että hankkeen lopputuloksena Hauhon pitäjässä on elintarvikehyväksytty ruhon- ja lihankäsittelytila. Hanke mahdollistaa ympärivuotisesti myös seuran ulkopuolisille esim. muille metsästysseuroille ja SRVA-toiminnalle ruhojen ja lihankäsittelyn. Hankkeen yhteistyökumppaneina hyödynnetään monia paikallisia yrityksiä ja ammattilaisia.
 
Onnea hankkeeseen Hauhon Metsästysseura!

Teuronjärven kunnon parantamiseen Leader-rahoitusta

Teuronjärven suojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 2014 parantamaan Teuronjärven tilaa, joka tutkimusten perusteella on tyydyttävällä tai jopa huonolla tasolla. Yhdistys on niittänyt järven vesikasveja Hämeenlinnan kaupungin ja Ely-keskuksen avustuksella jo toistakymmentä vuotta ja aiemminkin omatoimisesti. Yhdistyksen jäsenistö sekä järven lähialueiden vakituinen väestö sekä yrittäjät ovat sitoutuneet aktiivisesti talkootyöhön.

Hankkeessa Teuronjärveen laskeviin Teuroja 2:een, Teuroja 4:een ja Kurkijokeen asetetaan biohiilisäkkejä, joissa oleva biohiili sitoo 60 % vedessä olevasta typestä ja fosforista vähentäen näin Teuronjärveen päätyvää ulkoista kuormitusta. Suodatuksen tehokkuutta seurataan KVVY:n toimesta otettavin vesinäyttein ja säkit vaihdetaan noin kahden vuoden päästä.

Pilottihanke on jatkoa KVVY:n tekemälle Teuronjärven hoitosuunnitelma -hankkeelle.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla: teuro.nettisivu.org

Hämeenläänin Metsästysseura 150 vuotta luonnon lumoissa

Hämeenläänin Metsästysseura on saanut Leader-rahoitusta 150-vuotishistoriikkinsa kokoamiseen. Seura on ansiokkaasti koonnut 25-, 50- ja 100-vuotishistoriikit, joiden jatkeeksi nyt kirjoitetaan 150-vuotishistoriikki sekä tallennetaan yhdistyksen historiaa tuleville polville. Toimenpide vahvistaa koko hakijayhdistyksen ja alueen identiteettiä sekä paikallistuntemusta. Yhdistys on Suomen vanhin edelleen toimiva metsästysseura ja Hämeenlinnan kaupungin vanhin yhdistys. Hämeenläänin Metsästysseura on toimintansa alkuaikoina ollut vahvasti mukana perustamassa Suomen Metsästäjäliittoa, Suomen Ampujainliittoa ja Suomen Kennelliittoa.

Onnea hankkeeseen Hämeenläänin Metsästysseura!