REKRY: Aktivaattori Kuhasuomelle

Etsimme kalatalouden kehittäjää käynnistämään uuden Kuha-Suomi-kalatalousryhmän ja edistämään Kalaleader-strategiamme toteutumista!

Mitä teet?
Kuha-Suomen ensimmäisenä aktivaattorina pääset luomaan uutta, esimerkiksi rakennat verkostoja, valmistelet kalataloushankkeita yhdessä hakijoiden kanssa, neuvot yrityksiä, viestit monipuolisesti, järjestät tilaisuuksia ja tähtäät määrätietoisesti siihen, että strategian tavoitteet toteutuvat. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisessä vaiheessa 31.12.2022 saakka. Sen jatkaminen on todennäköistä, jos rahoitus järjestyy ja jatkuu.

Mitä tarjoamme?
Pääset tekemään monipuolista työtä mm. ammattikalastajien, kalanjalostajien, kalankasvattajien ja muiden sidosryhmien parissa. Ryhmän toiminta-alue kattaa Pirkanmaan sekä Hämeenlinnan ja Lappajärven seudut. Toimipiste on Pirkkalassa, mutta töitä voi tehdä paljon myös etänä. Työ on osaaikaista 60–80 % työpanoksella.

Kuka aktivaattoria hakee?
Kantri muodostaa yhdessä seitsemän muun maaseutu-Leader-ryhmän, Joutsenten reitti, Aisapari, Pohjois-Satakunta, Pirkan Helmi, PoKo, Kuudestaan ja Linnaseutu kanssa Kuha-Suomen kalatalousryhmän eli kalatalouden paikallisen toimintaryhmän, kalaleaderin. Hallinnoijana toimii Kantri, jossa aktivaattoria uudeksi työkaverikseen odottavat kolme vakinaista työntekijää. 12-jäseninen kalatalousjaosto toimii aktivaattorin taustatukena ja ohjaa osaltaan strategian toteuttamista.

Mitä edellytämme?
Etsimme henkilöä, jolle elinkeinokalatalous ja sen kehittäminen on tuttua koulutuksen ja kokemuksen kautta. Olet saanut jo kokemusta myös hankesuunnittelusta ja hankerahoituksen hakemisesta tai muusta kehittämistyöstä, ja olet toiminut myös esimiestehtävissä ja ymmärrät yritystoimintaa.

Aktivaattorin tehtäviin kuuluvat mm.:

 • Kuha-Suomi -kalaleader – ryhmän vetäminen
 • viestintä (some ym.)
 • hakemusten käsittely Hyrrässä tarvittaessa
 • asiakaspalvelu
 • Kuha-Suomen edustaminen tarvittaessa
 • osallistaminen ja aktivointi
 • yritysten ja yhteisöjen kehittäminen kalatalouteen liittyen

Hakijalta edellytetään mm. seuraavia ominaisuuksia:

 • omaat laajaa kokemusta kalatalouden kehittämisestä ja hanketyöstä sekä alueen tuntemusta
 • sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja työn mukana tullutta osaamista
 • olet nopea oppimaan, innostunut ja innostava
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja osaat kuunnella, olet luonteva niin kalasatamassa kuin seminaarissa
 • sinulla on sujuva kirjallinen ilmaisu
 • osaat hyödyntää tietotekniikkaa ja sosiaalista mediaa
 • puhut ja kirjoitat sujuvaa englantia. Ruotsi ja muut kielet eduksi
 • sinulla on ajokortti ja auto käytettävissäsi

Tehtävään valittavaan sovelletaan koeaikaa 4 kk. Tehtävässä voi olla jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Työ on osa-aikainen. Keskimääräinen täyden viikon viikoittainen työaika on 38 h, työaika tasataan tarvittaessa 3 viikon ajanjaksona. Työsuhteessa sovelletaan Maaseudun Neuvontaalan runkosopimusta ja Valtion matkustusohjesääntöä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 6.3.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kari.kylkilahti@kantriry.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti, 040 707 1470.

Leader-toimintaan 11 miljoonan lisärahoitus

Leader-ryhmien rahoituskehys kasvaa seuraavalla EU-ohjelmakaudella 11 miljoonaa euroa. Hyvin perusteltuun rahoitustarpeeseen onnistuttiin tiukoissa CAP- neuvotteluissa saamaan lisärahoitusta. Ensimmäistä kertaa Leader-ryhmien rahoitusosuus nousi vuositasolla selkeästi edellisestä ohjelmakaudesta. Leader-rahoitusta on tulevalle viisivuotiselle ohjelmakaudelle jaossa yhteensä 230 miljoonaa euroa. Leader-rahoituksen osuus CAP27-suunnitelman maaseudun kehittämisvaroista on siten 5,6 prosenttia.

Leader-toiminta on saanut pitkäjänteisestä työstä ansaitsemansa arvostuksen. Toiminnalla on luotu vuosien varrella tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä. Yhteisöllisissä hankkeissa on tehty miljoonia tunteja talkootyötä paikkakuntien kehittämiseksi.

Leader-ryhmien tehtävät laajentuvat uudella 2023 alkavalla ohjelmakaudella. Yritysten käynnistystuet ja omistajanvaihdosten tuet ovat jatkossa mahdollisia vain Leader-ryhmien myöntäminä. Lisäksi yritystuet laajenevat pienimuotoisen maatalouden kokeilutukiin. Yhteisöllinen kehittämistyö jatkuu vahvana, uutena avauksena Älykkäät kylät- toiminta ja älykäs sopeutuminen maaseudun uusiin haasteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö toimitti Suomen kansallisen CAP-suunnitelman vuosille 2023-2027 EU:n komissiolle joulukuussa 2021. Yksi Suomen CAP- eli yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelman päätehtävistä on uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Suomessa on yli 50 Leader-ryhmää, jotka toimivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Leader-ryhmät neuvovat ja aktivoivat toimijoita kehittämään omaa paikkakuntaansa maaseudun kehittämisvaroin. Leader-toimintaa on toteutettu Suomessa osana EU:n maaseudun kehittämisrahoitusta jo 25 vuotta. Leader-ryhmät ovat kaikille avoimia paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka toimivat lähellä hakijoita ja joiden hallitukset käsittelevät Leader-rahoitustukihakemukset.

 

Lisätietoja:

Heli Walls
Leader-työn kehittämispäällikkö
Suomen Kylät ry
heli.walls@suomenkylat.fi 045 327 1117