Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Puheenjohtaja Erkki Virtanen, puh. 020 7585273 (työ), 019-751130 (koti)
email: erkki.virtanen (ät) hyria.fi

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimintavuodelle 2010-2011:

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Seppo Koljonen, Santeri Kuotola, Pauli Jaakko Tauru, Pekka Leppäniemi, Matti Puistola, Timo Rumbin ja Erkki Virtanen. Varajäseniksi Jussi Sokka.


VIRALAN SEUDUN VESIENSUOJELUYHDISTYS

Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys on perustettu vuonna 1973. Yhdistyksen toiminta-alueen muodostavat Suojärvi, Koskenjoki, Viralanjärvi, Kuotolanjärvi, Räikälänjoki ja Lähdelammi.

Viralan seudun vesiensuojeluyhdistyksen johtokunta valitaan vuosittain siten, että kaikki vesialueet tulisivat edustetuiksi. Ensimmäisenä pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Pauli Kairisvuo

Alkuaikojen tärkeänä tehtävänä ja yhdistyksen perustamisen motiivina oli Karanojan kaatopaikkahankkeen vastustaminen. Kaatopaikka perustettiin alueelle, jossa on kolme lähdettä ja mistä vedet laskevat Karanojan ja Lähdelammen kautta Viralanjärveen ja sen alapuolisiin vesistöihin.

Yhdistyksen päätehtävänä on veden laadun seuraaminen. Hämeenlinnan seudun ktt:n ky ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on velvoitettu ottamaan kahdesti vuodessa vesinäytteet Karanojalta ja Lähdelammesta. Samoin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on ottanut vuodesta 1975 alkaen näytteet Alajärvestä, Katiskoskelta ja Viralanjärvestä kahdesti vuodessa.

 Kalasta puhtaissa vesissä!


Fosforipitoisuudet heittelevät

Vuonna 1999 Viralanjärven päällysveden laatu oli talvella hyvä, mutta kesällä fosforipitoisuus seitsemänkertaistui talveen verrattuna (suora lainaus yhteenvedosta). Alajärvessä tällaista ominaisuutta ei ole. Kyseessä on sisäinen kuormitus, jonka syy ei ole varmasti selvillä.

Kokonaistyppimäärä oli keväällä 760 ja talvella 640 ug/l, ja kokonaisfosforipitoisuus keväällä 14 ja talvella 46 ug/l. Lähdelammessa kokonaisfosfori on vaihdellut 12 – 50 ug/l ja kokonaistyppi 600 – 1300 ug/l. Fosforin hyvä arvo karussa humusvedessä on 10 – 15 ug/l.

Veden korkeutta on mitattu ja seurattu sen muutoksia, samoin sinilevän esiintymistä. Vesiensuojeluyhdistyksen johtokunta on seurannut vuosittain Karanojan kaatopaikan ympäristöä ja puuttunut tarvittaessa epäkohtiin. Valistusta on jaettu yhdistyksen jäsenille esim. kokouskutsun yhteydessä. Johtokunta on ollut yhteydessä muihin yhdistyksiin ja tutustunut heidän tapoihinsa hoitaa vesistön ongelmatilanteita. Yhteistyötä on aloitettu myös Viralan kylätoimikunnan ja kalastuksenhoitokunnan kanssa

Erkki Virtanen
Neidonkuja 4
11120 Riihimäki
puh. kotiin (019) 751 130

Takaisin