Viralan historiasta ja nykypäivästä monipuolisesti kertova kirja

HINTA 15 euroa!

Teos on 20 x 25 cm kokoinen ja sisältää 392 sivua.
Mielenkiintoisia kuvia kirjassa on yli 700 kpl.

TILAA LAHJAKSI
*  KOULUSTA VALMISTUVILLE
*  KESÄN HÄÄPARILLE
*  PÄIVÄNSANKARILLE
*  JÄLKIPOLVILLE

Viralan kyläyhdistys ry:n julkaisu

Kirjaa voit ostaa kyläyhdistyksestä

 

Kylähistoriikkiin on päässyt pujahtamaan muutamia asiavirheitä, joihin voit tulostaa korjaussivun tästä.

 • "Yhtaikaa! sano Viralan pojat" on asiantuntevasti koottu elämysmatka seudun menneisyyteen ja nykypäivään

 • Tietoja on koottu mm. Kansallisarkistosta, Hämeenlinnan Maakunta-arkistosta, Janakkalan kunnan ja seurakunnan sekä yhdistysten arkistoista, historiakirjoista ja muistelmista sekä kyläläisten haastatteluista.

 • Kartanon ja viinatehtaan vilkkaan toiminnan vuodet ovat antaneet Viralan elämälle oman erityispiirteensä. Osa Hämeen teollistumisen historiaa.
 • Kirjan sivuilla on paljon kunkin aikakauden faktatietoja, karttoja, kommentteja, muistelmia, anekdootteja, lehtileikkeitä jne.
 • Paljon tarinaa Kanta-Hämeen elämänvaiheista muillekin kuin viralalaisille!

 • Millaista oli renkien ja navettapiikojen elämä 1900-luvun alussa?
 • Miten maatalous on muuttunut torppariajoista EU:hun tultaessa?
 • Mitä kaikkea kylän mestarit osasivat ennen, ja mitä Viralan ammattilaiset ja yrittäjät tarjoavat tänään?

 • Torpat ja mäkituvat asukkaineen ja sijainteineen
 • Viralan 1700- ja 1800-lukujen ruotumiehet
 • Vanhoja karttoja 1700-luvun alusta alkaen
 • Viralan sankarivainajat
 • Viralaan 1940-luvulla tulleet siirtolaiset ja siirtolaistilat
 • Viralan yhdistysten historiikit
 • Tämän päivän yrittäjät ja ammattilaiset

TODELLINEN ARVOTEOS JA MUISTOJEN AARREAITTA MYÖS TULEVILLE POLVILLE VUOSIKYMMENIKSI ETEENPÄIN.


HISTORIAN PALASIA . . .

Hämeenlinnan maakunta-arkistosta löytyi n. 100 vuotta vanha Viralan myllyalueen kartta.
Klikkaa kuva isommaksi, ja tutki!

Satutkos arvaaman tai tietämään, mikä vempele se tämä on?

Vieläkin satunnaiskäytössä oleva rotanloukku on Ali-Kuotolan navetan vintiltä. Vähän jyviä alle ja vaikka pari tiiltä painoksi päälle, niin saaliiksi saattaa tulla useampikin siimahäntä.

HISTORIARYHMÄ KOKOSI KYLÄKIRJAN PIETEETILLÄ

pottumaa.jpg (24176 bytes)

Onkohan tässä historiaryhmä lähdössä keräämään aineistoa Viralan kyläkirjaa varten? Vai ollaankohan sittenkin  Suontaustan pernamaalla 1938!

Kyläkirjaryhmän palaverissa 2004 (vas.) Unto Nieminen, Liisa Lepistö, Ritva Salonen ja hist. tutkija Tuomas Hoppu, sekä takarivissä Eila Jahtisaari ja Matti Puistola. Kameran takana oli Heikki Juutilainen.

 
Tämän tyyppistä sisältöä on WIRALAN HISTORIASSA:

Kivikautinen asutus ja elämä Viralassa
Tiestön kehitys, maiseman muuttuminen
Paikannimet, kartat
Kartano 

 • Torpat

 • Viinatehdas ja muut tehtaat

 • Työnteko

 • Vapaa-aika

 • Asuminen

 • Sosiaalinen kanssakäyminen

Mylly, Saha, ”Tynamo”
Suontaustan kartano
Elinkeinot ja ammatit

 • Maatalous

 • Käsityöläiset

Vapaa-aika ja yhdistystoiminta

 • Metsästysseura Erä

 • Työväenyhdistys

 • Urheiluseura Wauhti

 • Näytelmäkerho

 • Ompeluseurat

 • Tarinmaan nais-järjestön Viralan paikallisosasto

 • Pienviljelijäosasto

 • Sonniosuuskunta

 • Viralan kyläyhdistys

 • Viralan kalastuskunta

 • Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys

 • Puoluetoiminta

 • Musiikki

  • Tauno Marttinen; Viralan marssi

  • Rauno Keskitalo; lauluja Viralasta

  • Kuorotoiminta

Viralalaiset sananparret
Koulu

 • Toimitilat

 • Henkilökunta

 • Oppilaat

 • Ruokailu

 • Koulun vapaa-ajan toiminta

Sotien ajat - vaikutus Viralaan

 • Ensimmäinen maailmansota   

 • Kotirintama

 • Kansalaissodan/vapaussodan tapahtumia 1918              

 • Sodista toipuminen

 • Sotavangit

 • Talvisota

 • Veteraanit

 • Karjalan siirtolaiset

 • Inkeriläiset

 • Sankarivainajat

 • Evakkomatka

 • Uudelleen asuttaminen, Sopeutuminen

 • Jatkosota

Luontokuvia Viralasta
Tämän päivän ammatit ja yrittäjät
Viralan tulevaisuus

 


 

Viralan historiaryhmällä komea urakka!

(Juttu vuodelta 2004)

Seitsemän Janakkalan kylää on mukana osittain yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä Heinäjoen, Jokimaan, Nuolialan, Saloisten, Rehakan ja Irjalan, Vähikkälän ja Viralan historiikki, historia tai kyläkirja painoasua vaille valmiiksi. Jokainen kylä valmistaa oman erillisen julkaisunsa. Hanketta ovat toteuttamassa kyläläiset yhdessä kyläyhdistysten kanssa.

   Julkaisujen tekeminen työllistää alueen ihmisiä, joilla on kiinnostusta ja osaamista julkaisujen tekemisestä ja historiatiedon keräämisestä. Monet kyläläiset osallistuvat hankkeeseen lisäksi suurella talkootyötuntien määrällä.

– Julkaisuja varten on tehtävä arkistotutkimuksia, haastateltava kylän väkeä, ennenkaikkea vanhuksia, hankittava kuvamateriaalia ja tietenkin viimeisteltävä työ painokelpoiseen asuun, sanoo historiatyöryhmässä mukana oleva Tarja Juntunen.

   Kyläkirjan aihepiirejä ovat esimerkiksi kartano, koulu, elinkeinotoiminta, yhdistykset, 1918, sotavuodet, Karjalan siirtolaiset ja sankarivainajat. Eikä sovi unohtaa uudempaakaan historiaa sodan jälkeisestä jälleenrakennuksesta aina tähän päivään saakka.

   Koko aineiston saattaminen julkaistavaan muotoon edellyttää ammattiosaamista, kuten kieliasun ja asiatietojen tarkistusta, tekstin toimittamista, kuvitusta ja taittoa. Näihin töihin voidaan palkata asian osaavia tekijöitä.

Oman kylän yhteistyötä

– Julkaisujen tekeminen parantaa alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, Tarja Juntunen korostaa. Kylän tunnettavuus ja osaaminen nousevat paremmin esille ja näin edistetään myös paikallista yritystoimintaa, muun muassa matkailua.

   Historia- ja perinnetiedon keruun merkityksen korostumisen myötä kylien perinteet ja esimerkiksi vanhat, kadoksissa olleet työtavat saadaan elvytetyksi. Hankkeen aikana kerätystä aineistosta kootaan kotiseutuarkisto, joka voidaan luovuttaa esimerkiksi Hämeenlinnan maakunta-arkistossa säilytettäväksi.

   Julkaisujen toteutuksesta on suunniteltu järjestettäväksi erityinen teemapäivä, jolloin kylät kertovat julkaisuistaan ja niiden tekemisestä.

POMO rahoittaa kyläkirjojen tekoa

Hämeen Linnaseudun kehittämisyhdistys on puoltanut kahdeksalle hankkeelle POMO+  -rahoitusta

Yhdistys eli paikallinen toimintaryhmä toteuttaa alueellaan POMO+ -ohjelmaa eli Paikallisen Omaehtoisuuden Maaseutuohjelmaa, jolla viedään eteenpäin paikallista maaseudun kehittämistyötä. Linnaseudun toiminta-alueeseen kuulu Hämeenlinnan seutukunta eli Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos ja Hämeenlinnan kaupungin maaseutualueet. Ensimmäisen hankehaun perusteella yhdistys esittää yhteensä runsaan 1,2 miljoonan markan tukea jaettavaksi paikallisille hankkeille.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Linnaseudun asukaslähtöistä maaseutuohjelmaa sekä valtakunnallisia POMO+ -ohjelman kriteerejä, joita ovat mm. paikallislähtöisyys, pilottiluonteisuus, täydentävyys, siirrettävyys sekä taloudellinen kestävyys. POMO+ -toiminnan tavoitteena on parantaa maaseudun elinkeinomahdollisuuksia ja tuoda hanketoiminnalla lisäarvoa maaseudulle.

Osa omarahoitusta ja talkoita

”Seitsemän kyläkirjaa ”-hanke toimii Janakkalan kunnan alueella. Hankkeessa on mukana seitsemän (7) kylää.  Heinäjoen kyläseura ry, Jokimaan Kyläseura ry, Nuolialan kyläyhdistys ry, Rehakan ja Irjalan kyläyhdistys ry, Saloisten kyläyhdistys ry ja Vähikkälän väljämä ry): Seitsemän kyläkirjaa, kokonaisbudjetti 423.824 mk, tuki 360.250 mk (Janakkala). Hanketta on puollettu 85% rahoituksella, jolloin omarahoitukseksi jää 15%, josta puolet voi olla talkootyötä. Hankkeen aikana jokainen kylä laatii oman kylän vaiheista historian, historiikin tai kyläkirjan painovalmiiseen muotoon.

Hanke ei saa muuta tukea (tai EU-tukea) toimintaansa. Taloudellisesti ”Kyläkirja” –hanke on toteutettavissa, koska kyläyhdistykset ovat sitoutuneet toimintaan mukaan omarahoitusosuuksilla ja huomattavan suurilla talkootyötuntimäärillä.

”Seitsemän kyläkirjaa” –hankkeen aikataulu

Hankkeessa mukana olevat seitsemän kylää ovat yksimielisiä kahden vuoden hankekaudesta. Sen pohjalta on laadittu yhteinen aikataulu seuraavasti:

 • 1. Arkistotutkimukset,haastattelut, kuva-aineiston keruu, kirjoittaminen, tammikuu 2002-kesäkuu 2003

 • 2. Toimittaminen, tammikuu2002-elokuu 2003

 • 3. Tietojen tarkistus, tammikuu2002-marraskuu 2003

 • 4. Kieliasun tarkistus, tammikuu-syyskuu2003

 • 5. Taittosuunnitelma, kesäkuu 2002-syyskuu 2003

 • 6. Taitto, kesäkuu-joulukuu2003

 • 7. Painatus, kevät 2004

Kokonaisrahoitustarve    73.300 mk

Takaisin