Yhdistysten pieniä investointeja kootaan teemahankkeeseen!

12.1.2018

Linnaseutu on suunnittelemassa uutta teemahanketta yhdistysten pienten investointien toteuttamiseksi.

Hanke on ns. sateenvarjo, jonka alle kerätään alahankkeita joiden kustannusarviot voivat olla 750 – 7500 euron välillä. Tukea on mahdollista saada enintään 70 % kokonaiskustannuksista. Sateenvarjohankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Linnaseutu ry itse.

Ennen kuin käynnistämme virallisen haun alahankkeiden kokoamiseksi, keräämme listaa kiinnostuneista yhdistyksistä saadaksemme käsitystä kuinka suuri hankkeen tarvitsisi olla.

Alahanketta hakevan tulee olla Linnaseudun alueella toimiva rekisteröity yhdistys ja hankkeen tulee kohdistua Linnaseudun toiminta-alueelle; Hattulaan, Janakkalaan tai Hämeenlinnaan (josta keskusta-alueet pois rajattuna, tarkempi rajaus kohdassa toimialue). Lisäksi haettavan kohteen pitää tulla yleishyödylliseen käyttöön. Hankkeen toimenpiteenä voi olla jokin laite- tavara- tai kalustehankinta tai pienen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen.

Otattehan yhteyttä jos yhdistyksessänne heräsi pienikin kiinnostus hankkeeseen ja teillä olisi tarvetta johonkin hankintaan, tammikuun loppuun mennessä:
Toiminnanjohtaja Jussi Pakari
p. 041 4688 300
toimisto@linnaseutu.fi

Alustava yhteydenotto ei vielä sido
yhdistystä mihinkään.