Maaseutuyrittäjiä haetaan hankkeeseen

30.9.2016

Linnaseutu ry on mukana kansainvälistymishankkeessa,

jossa maaseutuyrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia päästä tutustumaan oman toimialansa tai muuten kiinnostuksen kohteena olevaan toimialaan, yrittäjien toimintaan ja arkeen Virossa ja Latviassa.

Tutustumiset tapahtuvat 3-5 päivän mittaisin vaihdoin, joissa yrittäjät vierailevat toinen toistensa luona. Vaihtojen aikana on tarkoitus tutustua naapurimaassa toimivan yrittäjän arkeen sekä kehittää yhteistyötä esimerkiksi alihankinnan kautta.

Hankkeeseen kuuluu vaihdon lisäksi myös erilaisia tutustumismatkoja Viroon ja Latviaan sekä myös kotimaahan. Varsinaiset vaihdot olisi tarkoitus suorittaa talven-kevään 2017 aikana.

Hanke on pääosin Leader-rahoitteinen, mutta hankkeessa mukanaolevilta yrittäjiltä peritään hankkeen omarahoitusosuutta noin matkustuskustannuksia vastaavan määrän eli muutamien kymmenien eurojen verran. Vaihtoihin ja matkoille voidaan ottaa vain rajoitettu määrä yrittäjiä.

Lisätietoja hankkeesta

Linnaseutu ry, Jussi Pakari

041-4688 300, toimisto@linnaseutu.fi

www.linnaseutu.fi

Tutustu hankkeen tähän astiseen toimintaan täältä!

Yrittäjien tietolomake