Kylistä pitäjiin -hanke

 

Kulttuuria, kylätoimintaa ja kotiseututyötä Hämeenlinnan seudulla

Hankkeen tavoitteena on Hämeenlinnan seudun kylä- ja kotiseutuyhdistysten toiminnan kehittäminen, tunnettavuuden edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen. Toimimme alueen tarpeiden mukaisesti yksittäisestä kylästä koko seudun kattavaan työhön. Kehitämme viestintää, tuotamme tietoa, markkinoimme toimintaa ja jaamme hyviä kokemuksia. Luomme puitteita entistä vahvemman toiminnan mahdollistamiseksi ja aktivoimme toimijoita kehittämistyöhön. Myös lapsia ja nuoria aktivoimme mukaan toimintaan ja tietoisiksi oman kotiseudun aarteista.

Järjestämme teemailtoja, tapahtumia, seminaareja ja koulutuksia. Autamme viestinnässä, vedämme kyläsuunnitteluiltoja, tuemme kylän markkinointia ja kokoamme näyttelyitä kohderyhmän toiminnasta. Toteutamme opintoretkiä naapurialueiden kylä- ja hankekohteisiin sekä järjestämme pitäjäkierroksia myös omalla toimialueella yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Hankkeessa aloitamme Kylä2020 -tietokannan laadinnan – sähköisen aineiston kokoamisen seudun kylistä ja pitäjistä niiden erityispiirteitä, ympäristöä, rakennuksia, historiaa ja nykypäivän toimintaa esiintuoden. Näin saamme kotiseutu- ja paikkatietoaiheisen aineiston esimerkiksi kouluille, päiväkodeille ym. tehtävineen, esitelmä/tutkielmaesimerkkeineen ja ohjeineen.

Kesäksi 2016 laadimme Hämeenlinnan seudulla sijaitsevien yhdistysten juhlatalojen ja kokoontumistilojen uuden paperiesitteen sekä ylläpidämme edelleen sähköistä juhlatalorekisteriä www.linnaseutu.fi/juhlatalot.

Toteutamme syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana Into-kyläillat max. kuudella kylällä tavoitteena kylän kehittäminen historian, ulttuurin ja ympäristön resursseja hyödyntäen. Kyliin tutustutaan etukäteen paikallisten kanssa maastokäynnein valokuvaten ja huomioita kirjaten. Aineisto toimii pohjana kylän ideointi-illalle toiminnan kehittämiseksi ja hankeideoiden kokoamiseksi.

Lasten ja nuorten kotiseutupäivä järjestetään osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta 2017. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus järjestää oma perinnepelien ja -leikkien tapahtuma kaikenikäisille tai useampia pienempiä tapahtumia yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Kotikylän kesälehti julkaistaan kesäkuussa 2016 ja 2017. Lehti kootaan kirjoitustalkoin kertomaan paikallisia kuulumisia sekä esittelemään monipuolista kesätapahtumatarjontaa.

Seudun arkielämästä, historiasta ja perinteisistä tavoista, työtehtävistä jne. kertovia koulutuksia ja teemallisia seminaarisarjoja järjestetään tarpeiden mukaan. Iltamaperinnettä jatketaan teemoittain haastamalla seudulla oman yhdistyksen perustaneet muualta Hämeeseen muuttaneet yhteistyöhön järjestämään oman maakuntansa tapoja esittelevät iltamat.

Tätä ja paljon muuta – Kylistä pitäjiin!

Hyrrä Sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien rahoitusta haetaan sähköisesti HYRRÄ - verkkopalvelun kautta. Tutustu Hyrrään täällä. HYRRÄ-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste. Lue lisää Katso-palvelusta