etusivubanneri etusivu historia nykypaiva tulevaisuus

    

Armijärven suojeluyhdistys

Armijärvi sijaitsee Etelä-Suomen läänissä, Hattulan kunnassa, Nihattulan kylässä noin 8 km Hämeenlinnasta pohjoiseen. Järvi on n. 700m pitkä ja 150m leveä, pinta-alaltaan n. 10 ha. Järven tilavuus on 300 000 kuutiometriä ja sen syvin kohta on noin 9 metrissä. Järvi on hyvin jyrkkärantainen.

Armijärven valuma-alue on n. 1 neliökilometri ja veden vaihtuvuus heikko. Vesimäärää lisäävät järven pohjassa olevat lähteet. Armijärvi sijaitsee Hämeenlinna-Hattulan pohjavesialueella.

Armijärven suojeluyhdistys perustettiin 1981, kun voimakkaat leväkukinnat ja kalojen joukkokuolema herättivät järven ympäristön asukkaat.

Järvi on tällä hetkellä pysynyt hyvässä kunnossa eikä sen kuntoa enää seurata jatkuvasti biologisin kokein. Tila on vakaa ja hapellisen pintaveden kierrättämisen avulla on vältetty isommat kunnostustoimenpiteet. Järven ongelmana on kuitenkin syvänteiden happipitoisuuksien aleneminen etenkin talvisin.

Armijärven kunnostustoimet:

Muita toimia:

  • Särjenkudun turopyyntiä keväisin
  • Itsekasvatettujen petokalanpoikasten istutuksia
  • Rantojen siistimistä
  • Vesiensuojelutietouden levittämistä ja toisten suojeluyhdistysten auttamista
  • Järven tilan seuranta

Nämä nykyisin jo lakisääteiset toimet pysäyttivät 80-luvulla järven tilan jatkuvan heikkenemisen ja mahdollistivat sen, että Armijärven kunnostus saattoi tuottaa tuloksia. Asukkaiden herääminen oman järven heikkoon kuntoon sysäsi alulle pitkään jatkuneen suojelutyön.

Kemialliset käsittelyt

Alumiini- ja ferrosulfaatti sekä alumiinikloridi-käsittelyillä vesi kirkastui nopeasti. Ravinteet sitoutuivat pohjasedimenttiin ja järven tila koheni hetkessä. Käsittelyillä ei kuitenkaan ollut pitkäaikaista saati pysyvää vaikutusta.

Alusveden pumppaus viemäriverkostoon

Järven syvänteistä pumpattiin pois vettä, johon varsinkin talviaikaan kertyy rehevöitymistä edistäviä ravinteita. Alusveden pumppaaminen viemäriin on kuitenkin kunnallisteknisesti ongelmallista ja vettä poistuu turhaan.

Pintaveden kierrättäminen

Syksystä kevääseen Armijärven pintavettä kierrätetään kymmenen pumpun avulla. Tällöin syksyllä happirikkaat sadevedet saadaan siirtymään alempiin vähähappisiin kerrostumiin. Samalla järven lämpökerrostuneisuus tasoittuu. Vesi ei liiku luonnostaan. Keväällä pumppaus auttaa nopeasti lämpenevän pintaveden sekoittumisessa kylmempään vesimassaan. Lämmin pintavesi synnyttää pohjavirtauksen ylöspäin, joka nostaa ravinteita pintaan.

Armijärven tila osoittaa sen, että ihmiset voivat yhteistyöllään korjata sen, minkä ovat omalla tietämättömyydellään ja itsekkyydellään pilanneet. Armijärvi on esimerkki valoisammasta tulevaisuudesta Suomen tuhansille muillekin pikkujärville, kunhan likaaminen lopetetaan ja kaikki ihmiset ja intressiryhmät alkavat toimia yhdessä järviensä hyväksi.

Lehtileike1

Lehtileike2