etusivubanneri etusivu historia nykypaiva tulevaisuus

    

Armijärvi

Armijärvi sijaitsee Hattulan kunnassa, Nihattulan kylässä keskellä historiallista Parolannummen aluetta, jota vielä 1800-luvulla kutsuttiin Vähä-Luolajan nummeksi. Järven rannoilla on ollut asutusta vuosituhansia. Esi-isämme ovat Armijärven ympäristössä ensin harjoittaneet kaskiviljelyä ja pysyvän asumisen seurauksena maanviljelyksessä siirryttiin myöhemmin peltoviljelyyn. Armijärven ympäristössä harjoitteli 1500-luvulta alkaen ensin Ruotsi-Suomen armeija, ja tältä ajalta myös järven nimi esiintyy ensin Armilampena ja sittemmin Armijärvenä.

1700-luvulla asutus oli rakentunut ryhmäkyläksi järven eteläkulmaan, mutta Isovihan aikaan se oletettavasti poltettiin. 1800-luvun loppupuolella talot siirtyivät nykyisille paikoilleen järven länsilaitaan.

Tsaarin vallan aikana kylä täyttyi venäläisestä sotaväestä. Kesäisin kylällä saattoi olla jopa 30000-40000 miestä. Vastarannalla sijaitseva Uunimäki sai nimensä suurista kenttäleipomoista, jotka rakennettiin aivan järven itärantaan.

Armijärvi on n. 800 metriä pitkä ja 150 metriä leveä jyrkkäreunainen pohjavesijärvi. Syvimmät kohdat ovat n. 9 metriä, kokonaispinta-alan ollessa 10 hehtaaria. Järvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön, koska järvestä on putkiyhteys 8 metriä alempana olevaan Lehijärveen ja siitä Vanajaan.

1980-luvun alussa järven kala- ja rapukanta tuhoutui happikadon seurauksena. Järvelle perustettiin suojeluyhdistys, jonka avulla veden laatu on selvästi parantunut. Armijärveä on kunnostettu hapettamalla, saostamalla ravinteita pohjasedimenttiin, roskakalan pyynnillä ja ravinteikkaan alusveden poispumppauksella. Armijärven suojeluyhdistys on tehnyt pioneerityötä pienten järvien kunnostamisessa Suomessa. Uusien kunnostustoimien kehittäminen jatkuu edelleen yhdessä Kokemäenjoen vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Hattulan kunnan kanssa.

Kerrotaan, että entisen Miss Universumin, Armi Kuuselan isä olisi käynyt armeijan Parolassa, ja ihastunut sinä aikana Armijärven kauneuteen niin paljon, että haki tyttärensä kasteveden järvestä ja antoi tyttärelleen nimen Armijärven mukaan.