janakkalaseuraJanakkala-Seurassa teemme aktiivisesti työtä kotiseutumme paikalliskulttuurin ja -historian tallentamisen parissa. Toivomme työllämme lisäävämme janakkalalaisten ja tänne muuttavien asukkaiden kotiseututuntemusta, viihtymistä kunnassamme sekä kiintymistä asuinseutuun. Kehitämme aloitteellisesti paikkakunnan kaikinpuolista kulttuurityötä kotiseutumme hyväksi.

Seurassa teemme aloitteita kotiseutumme merkittävien toimijoiden palkitsemiseksi omalla alallaan, olemme yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, kunnan sekä muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteisöjen, mm. Linnaseutu ry:n ja Hämeen Heimoliiton, kanssa. Tuemme kotiseutuamme koskevaa keruu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Seuramme puheenjohtaja toimii Kanta-Hämeen valtuu-tettuna Kotiseutuliiton valtuustossa.

Janakkala-Seura tunnetaan parhaiten Janakkala ennen ja nyt -lehdestä, jota on toimitettu säännöllisesti vuodesta 1951 lähtien. Perin-teinen kotiseutujuhla järjestetään joka kesä elokuussa Tarinmaan VPK:n talolla.

Janakkala-Seura täytti 60 vuotta vuonna 2009. Janakkalassa kotiseutuneuvoksen arvo myönnettiin samana vuonna Toimi Löyttyniemelle, Kivikellarinmäen museon isännälle. Jäseniä seurassa on reilut 250. Toivo-tamme kaikki tervetulleiksi kotiseututyöhön, erityisesti nuoret.

www.janakkalaseura.fi